Geen zaaltjes leed, online je team ontwikkelen

Interview over Werkatelier TeamMetAmbitie met Erik ten Hove, regiomanager bij Samen Veilig Midden-Nederland.

Erik deed samen met twee van zijn teams mee aan de online variant van Werkatelier TeamMetAmbitie. Door de professionele begeleiding kon Erik volledig participeren, in plaats van leiden, sturen & faciliteren als manager. Zijn teams konden zo meer eigenaarschap nemen.

“Op LinkedIn kwam ik een bericht van Dorianne tegen over het Werkatelier TeamMetAmbitie. Dat sprak mij direct aan. Sinds covid zijn wij gedwongen online en hybride gaan werken. Ik zocht een online manier om tot meer verbinding in de teams te komen. Online teamontwikkeling wat bijdraagt aan; duidelijkheid, richting en visie. Een manier om ieders kwaliteiten te leren kennen en benutten.”

Basis voor de toekomst

Het Werkatelier TeamMetAmbitie is een basis voor de toekomst van de teams. Erik; “Met de TeamMetAmbitie Canvas heeft het team richting, houvast en een praatstuk voor verdere ontwikkeling. Zij ervaren meer verbinding met elkaar door de sessies. Eerst werd er vooral naar binnen gekeken. Nu ook meer naar buiten.”

“Terug naar de bedoeling, naar onze cliënten en alle betrokkenen en de omgeving daarom heen.”

Leiderschap in teams

De online werkvorm van Werkatelier TeamMetAmbitie sloot aan bij de verwachtingen. De hulp van TeamInDialoog werd ingeroepen voor het team. Leiderschap is essentieel voor succesvol samenwerken in teams. Erik; “Ondanks dat ik in mijn rol als manager redelijk op afstand sta en mijn teams zelfsturend werken, benadrukte Dorianne het belang van mijn deelname. Ik ben tenslotte ook onderdeel van het geheel, de dynamiek en het systeem. Het was een goede keuze om aan te sluiten.”

De juiste teamcoach vinden

Erik; “Dorianne en ik hebben allebei een MBA opleiding aan Business School Nederland gevolgd. Ik heb haar leren kennen tijdens een studiereis naar China, die onze beide groepen gelijktijdig maakten. Je leert elkaar als MBA-student kennen. Je vormt je een beeld bij iemand en zijn of haar werk, zonder dat in de praktijk ervaren te hebben. Door de samenwerking met Dorianne heb ik een andere kant gezien. Ze is een hele ervaren, kundige teamcoach.” De teams; “Dorianne is toegankelijk en heeft een gestructureerde aanpak. De manier waarop zij luistert en vragenstelt en dat afwisselt met doortastend handelen heeft ons geholpen.”. Erik vult aan; “Het is niet alleen het Werkatelier, we werden gefaciliteerd in een echt dialoog.”

“Eerder onbesproken zaken kwamen boven water. Ook als er een gespannen sfeer hing of mogelijk conflict op de loer lag, werden we begeleid constructief in dialoog te gaan.”

Hoe werkt een gestructureerde methode voor teamontwikkeling?

Erik; “Deze manier van teamcoaching  overtrof mijn verwachtingen. Ik heb gemerkt dat de trainer of teamcoach een groot verschil kan maken. Waar ik in het verleden ervaring heb gehad met trainers en teamcoaches die ook strak het programma blijven volgen of rigide vasthouden aan de vooraf bepaalde structuur, vond ik het heel prettig dat Dorianne gelooft in de werkvormen van Werkatelier TeamMetAmbitie en toch flexibel is.”

Hoe was dat voor het team? “Dorianne kon meebewegen met de behoeften teamleden, de groep als geheel en ook met Erik, onze regiomanager. We waren niet altijd even makkelijk, toch bleef zij geduldig.”

“Doordat Dorianne improviseerde als het nodig was, kon je merken dat Dorianne diverse kennis en tools in haar rugzak heeft.”

Geen zaaltjes leed, online teamontwikkeling werkt prima!

Stiekem vond het team het beste fijn om niet weer in een vergaderzaal, trainingsruimte of ergens op de hei te zitten. “Vanuit je eigen woonkamer, achter je scherm, dan durf je net wat meer.” We werkten in korte dagdelen online. “Toch konden we allemaal door MS Teams en Miro optimaal meedoen en faciliteerde Dorianne ons in samenwerken en verbinden.”
“Ik vond het wel prettig, ik kon die dag ook nog werk voor mijn cliënten doen. Normaal ben je een dag op training en stapelt je werk alleen maar op, dat was nu niet het geval.”

Resultaat Werkatelier TeamMetAmbitie

Teamleden zijn in beweging gekomen. Er is meer verbinding en saamhorigheid is ontstaan.
Erik; “Het werd mogelijk gemaakt volledig te participeren en in mijn rol van regiomanager te blijven.”

Het TeamMetAmbitie Canvas is onderdeel van het kwartaaloverleg. Er wordt gereflecteerd, bijgeschaafd en stappen vooruit gezet. Erik; “Ik sluit aan, ben onderdeel, zonder dat ik als manager aan een kar moet gaan sleuren en trekken. Ik maak de bestemming helder en het team bepaalt de beweging en de weg.”

Naast de 2 teams van Erik, zijn binnen Samen Veilig Midden Nederland zijn nog 4 andere teams het Werkatelier TeamMetAmbitie gaan volgen. Een aantal als onderdeel van een groter teamontwikkeltraject, begeleidt door TeamInDialoog.

Teams, leidinggevenden, managers die worstelen met zelfsturing, het bepalen van richting, het (terug)vinden van de onderlinge verbinding en betrokkenheid, of teams die juist meer van binnen naar buiten moeten kijken of andersom, kan ik zeker Werkatelier TeamMetAmbitie onder begeleiding van Dorianne aanraden.

Erik ten Hove

Regiomanager, Samen Veilig Midden-Nederland