Werkatelier TeamMetAmbitie

Het Werkatelier TeamMetAmbitie is bijzonder geschikt voor zelfsturende teams of teams met een leidinggevende op afstand.
Na deelname aan dit programma is voor ieder teamlid helder: a) wat het gezamenlijke doel is, b) welke individuele verantwoordelijkheden en team-performance er verwacht wordt, c) op welke manier ieder teamlid hieraan een bijdrage levert en d) hoe men elkaar hierin kan versterken en als betrokken, verbonden team kan samenwerken.

Wat krijg je?

N

De klant in beeld
Terug naar de bedoeling: Voor wie werken wij? Waar heeft onze klant/cliënt behoefte aan? Waarom en hoe doen wij dat?

N

Team Poster
Wie heeft welke positie in het team? Welke kwaliteiten heeft ons team in huis? Wat geeft ons energie? Wat zijn onze waarden?

N

TeamMetAmbitie Canvas
TeamStrategie: Welk doel hebben wij en met welke vijf stappen gaan we deze ambitie realiseren?
Eigenaarschap: Hoe zorgen wij samen voor optimale teamperformance? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie heeft welke rol en eventuele neventaken? Wat maakt dat wij voor de verdeling kiezen?
TeamCommitement Statement: Hoe zorgen wij dat iedereen hieraan gecommitteerd is en er verbinding ontstaat?

Wat ga je doen?

N
In dialoog onder begeleiding van Dorianne Oerlemans
N
De klant en zijn wensen in beeld brengen
N

Aan de slag met concreet benoemen van de teamvisie en teamdoelstelling voor de door jullie bepaalde periode

N
De teamstrategie in 5 stappen: Een aanpak in grote lijnen maken om de teamvisie uit te dragen en de doelstelling c.q. ambitie te realiseren
N
Concreet benoemen en verdelen van de belangrijkste verantwoordelijkheden, taken en rollen
N

TeamCommitmentStatement opstellen: het verbinden van de individuele identiteit, visie en doelen aan de individuele verantwoordelijkheden en rollen aan de strategie, doelen en visie

N
Alles inzichtelijk maken door het op één A4 in beeld te brengen

Praktisch

Maximaal 12 deelnemers
Op locatie of online
Meer dan 12 deelnemers, liever hybride werken of een specifiek vraagstuk? Neem dan contact op voor de maatwerk mogelijkheden.

Hybride werken

Werkatelier TeamMetAmbitie leent zich ook voor hybride werken. Omdat dit een bewuste keuze van jullie is of omdat een teamlid onverwacht niet op locatie aanwezig kan zijn.

Zelfs in subgroepen kan er hybride gewerkt worden.

Dorianne brengt graag voor jullie een effectieve hybride verbinding tot stand.

Anders

Spelen er in jouw team of organisatie nog andere vraagstukken? Heb je een specifieke vraag of wil je het net een tikje anders?
Werkatelier TeamMetAmbitie is regelmatig onderdeel van grotere teamontwikkeltrajecten of wordt op basis van jullie behoeften geheel op maat ontwikkeld.

Reviews

Samen met twee van mijn teams volgde ik de online variant van Werkatelier TeamMetAmbitie. Door de professionele begeleiding kon ik volledig participeren, in plaats van leiden, sturen & faciliteren als manager. Mijn teams konden zo meer eigenaarschap nemen. Ik vertel je meer in dit interview.

Erik Regiomanager, Samen Veilig Midden Nederland

Werkatelier TeamMetAmbitie als onderdeel van een compleet teamontwikkeltraject op maat heeft ons zelfsturende team geholpen om tot een professioneel HR plan te komen. Een plan en aanpak waar overeenstemming over is. Dorianne heeft oog voor dynamiek in de groep en legt het onbesprokene op tafel. In dit artikel vertel ik je hoe Dorianne ons geholpen heeft.

Marijke HR (Beleid)Adviseur, LMC Voortgezet Onderwijs