(Young) Professional Program

Dit programma is er voor organisaties die willen investeren in de (persoonlijke) ontwikkeling van hun ‘jonge’ werknemers (young professionals), met name in sleutelfuncties in Gezondheidszorg & Welzijn, Onderwijs en Zakelijke & Financiële Dienstverlening.

Het Young Professional Program wordt aangeboden vanaf 6 deelnemers met een maximum van 12 deelnemers per groep.

Karakteristiek voor jou & jouw organisatie

We starten altijd met dialoog, of eigenlijk vragen we jou als werkgever en ook de deelnemers eerst het hemd van je lijf.
Waarom? Omdat dergelijke programma’s extra succes boeken als ze helemaal op het lijf van jouw organisatie geschreven zijn.

We nemen samen de specifieke behoeften, wensen, ambities, maar ook struggles, obstakels en missers van jouw organisatie door.
We staan stil bij de aanwezig en gewenste kennis, ervaring en gedrag van jouw mensen.
Samen maken we de ontwikkelnoodzaak concreet.

Het groepsprogramma is specifiek voor jouw organisatie en medewerkers ontwikkeld.

Gaan we samenwerken? Dan heeft iedere deelnemer een individueel intakegesprek. Waarin alle ruimte is voor de persoonlijke ontwikkelwensen en vragen. 

Gedragsontwikkeling

Het programma, bestaande uit trainingsdagen & individuele coaching, is gericht op het ontwikkelen van (werk)gedrag en softskills. Medewerkers zullen hierdoor groeien en floreren;

N
als mens
N
als professional
N
in de samenwerking in het team
N
in het werken bij en voor de organisatie
N
in de relatie met de (potentiële) klant of cliënt/patiënt.
Persoonlijke en organisatieresultaten zullen toenemen. Door gedragsontwikkeling te laten zien als individu en als groep, dragen deze medewerkers prominenter bij aan cultuurontwikkeling en mindset binnen het eigen team en de organisatie.

Meer dan goed werkgeverschap

Met dit programma draag jij als werkgever bij aan professionele & persoonlijke ontwikkeling en een fijne werkomgeving. De samenwerking tussen verschillende generaties zal verbeteren. Deze young professionals zullen zich meer aan jouw organisatie willen binden. Zij worden duurzamer inzetbaar in de organisatie. Dat maakt dat klanten en cliënten graag door jouw organisatie geholpen worden.

De positie op de arbeidsmarkt van de deelnemers verstevigt. Als deze medewerkers ooit hun vleugels uitslaan, zijn zij de beste ambassadeurs.

Hoe is het programma opgebouwd?

Je kunt het programma zien als een ontwikkelreis, waarin we verschillende bestemmingen bereiken.
Afhankelijk van de vraag bestaat het programma uit:

  • individuele intakes (en psychometrische analyes)
  • 4 tot 6 modules, bestaande uit 1 of 2 groepsdagen
  • minimaal 2 individuele coachsessies
  • 3-gesprek tussen deelnemer, leidinggevende en trainer/coach
  • tussentijds en aan het einde is er ruimte voor dialoog tussen opdrachtgever en TeamInDialoog.

Modules: de bestemmingen

De modules zijn de tussenbestemmingen van deze reis. De deelnemers hebben hierdoor houvast en richting tijdens het ontwikkelproces.
Het meeste leer je door te doen. Daarom werken zij met diverse interactieve werkvormen, huiswerkopdrachten en intervisie.

Individuele coaching: de gids

Ben je wel eens op reis geweest? Dan weet je dat je heel veel hebt gezien en bekeken op verschillende bestemmingen, maar dat de weg ernaartoe of tussen deze bestemmingen je het meeste inzicht gaf die aanzet gaf tot beweging en verandering.
Een gids helpt je hierbij.

Individuele coaching is een onmisbaar integraal onderdeel van het personal development traject. Het is de manier om op individueel niveau te differentiëren en verdieping aan te brengen en aan te sluiten op de leerbehoeften en ontwikkelattitude van de medewerker.
De intervisie maakt het praktiseren, evalueren en leren van het geleerde in praktijk mogelijk. Dit bevordert leren en performance verbetering.

Thema’s

Mogelijke onderwerpen en thema’s die terug kunnen komen in een persoonlijk ontwikkelprogramma zijn:

N
DISC en gedragsanalyses
N
Inzicht in jezelf
N
Persoonlijke Effectiviteit
N
Inzicht in de ander
N
Samenwerken & Communicatiestijlen
N
Werken in een systeem; team & organisatie
N
Inzicht in je klant of cliënt
N
Inzicht in en samenwerken met de keten
N
Netwerken & opbouwen van zakelijke relaties
N
Leidinggeven aan jezelf & aan anderen