Dialoogbegeleiding

Dialoogbegeleiding & begeleiding bij conflict

N
Praten jullie óver elkaar of mét elkaar?
N

Hoe reageer jij doorgaans op discussies of mogelijke conflicten?

N

Hoe komen de verschillende “kleuren” in het team samen goed uit de verf?
Of voeren altijd dezelfde de boventoon?

Het goede gesprek, ofwel een constructieve & inzichtgevende dialoog, leidt mensen, teams en organisatie voorbij de impasse van conflicten, hardvochtige discussies, strijd en oeverloos vergaderen. Het helpt je om af te rekenen met belemmerende patronen.

Aanpak

Dorianne maakt gebruik van gesprekstechnieken en het gedachtengoed van Deep Democracy.

Staat de inhoud van het vak en samen leren centraal? Dan kiezen we voor een aanpak met intervisie of Action Learning.

Afhankelijk van de vraag wordt ook gewerkt met DISC en teamanalyses. Is een dieper of ander inzicht nodig wordt er gewerkt met organisatieopstellingen.

Lopen jullie vast in het bepalen en realiseren van doelen? Het vinden van jullie ‘why’ en hoe dit te realiseren, dan is Werkatelier TeamMetAmbitie een uitkomst. Ook wanneer rollen en verantwoordelijkheden meer helderheid en verdeling nodig hebben.

Dialoog maakt het mogelijk om:

N
Verschillende meningen en kleuren te verkennen
N
Elkaar écht te zien en te horen
N
Het erover eens kunnen worden dat je het oneens bent met elkaar
N
Te accepteren en respecteren vanuit je intentie, niet omdat het moet

De dialoog aangaan vraagt lef, (persoonlijk)leiderschap, liefde, compassie en loslaten.
Het is als een expeditie: een reis die nooit eindigt en steeds weer nieuwe inzichten en mogelijkheden brengt. Zo’n expeditie vraagt 2 dingen: 1) mensen die stap voor stap deze reis willen maken en willen groeien, en 2) een ervaren gids, die mensen in beweging brengt. 

TeamInDialoog is zo’n ervaren gids, die samen met jou, met het team, een veilige omgeving creëert waarin jullie de spanning mogen opzoeken. Waarin je samen kunt verkennen wat er speelt onder de oppervlakte, om succesvoller en prettiger boven te komen.

“(Groeps)gedrag ontwikkelen, varen in de onderstroom.”

We trekken alleen ons duikpak aan als het nodig is, of varen met de stroom mee. Soms roeien we in sneltreinvaart vooruit en soms dobberen we een tijdje rond. We landen altijd met beide voeten op de grond.

TeamInDialoog werkt met verschillende (dialoog)methoden, zoals Deep Democracy, Creating & Holding Space, systemisch fenomelogisch werk, Theory U, Dialog and the art of thinking together (Willima Isaacs),

Samenwerken = Samen LEREN

Leren van elkaar is een must voor iedere organisatie. Het zorgt ervoor dat het werk op rolletjes loopt en dat je vooruitkomt. Als professional, leider en als team.

Intervisie en Action Learning zijn geweldige methodes om te leren van elkaar en elkaars ervaringen. Het geeft nieuwe inzichten en maakt blinde vlekken in het vak zichtbaar.

Het biedt medewerkers de mogelijkheid om te groeien als persoon en professional. En dat is waardevol: persoonlijke ontwikkeling is een van de belangrijkste drivers voor medewerkers om zich aan een organisatie of team te verbinden. Hun groei zorgt bovendien voor betere resultaten en meer blije klanten.

Intervisie

Intervisie is een werkvorm waarbij je op een gestructureerde manier van elkaar leert.
Het is vooral geschikt voor deskundigheidsbevordering: het nog beter en bedrevener worden in jouw vak. Bijvoorbeeld als jeugdwerker, verpleegkundige, accountant, advocaat, IT consultant, docent.

Met intervisie krijg je ook een inkijkje in hoe je collega zijn/haar werk uitvoert. Dat inkijkje en het uitwisselen van ervaringen, tips en vragen, draagt enorm bij aan het versterken en vergroten van de verbinding in het team.

Vaak zie je dat intervisie na verloop van tijd een beetje verzandt, dat de vragen en adviezen op raken. Dit is precies de reden dat een intervisiebegeleider essentieel is. De intervisiebegeleider houdt intervisie fris en levendig, borgt de voortgang van de sessie en dat wat tussentijds met de acties gebeurt. De diverse werkvormen en tools maken de intervisie bovendien leuker en leerzamer.

Action Learning

Bij Action Learning draait het om urgente en/of complexe vragen, uitdagingen of problemen in het eigen werk, team of organisatie. Het verschil met intervisie is dat bij Action Learning dieper wordt ingegaan op het leereffect en het gedrag van de vraaginbrenger. Ook krijgt het leren van iedere deelnemer een promentere plaats.

Dit vraagt openheid, exploreren, vrij zijn van oordelen en luisteren op het hoogste niveau; naar dat wat er bedoeld wordt.

Action Learning is nog effectiever wanneer je dit inzet met deelnemers uit verschillende branches en/of functies. De verschillende perspectieven maken dat je tot de échte oorzaak van je vraag of probleem komt, ook wel de grondoorzaak genoemd. Dit geeft andere, frissende inzichten en leidt tot verhelderende oplossingen. Bijeffect is groei in persoonlijke ontwikkeling.

Dorianne is opgeleid tot Qualified Action Learning Coach.

Dorianne is een intervisiebegeleider die meer doet dan het gesprek in goede banen leiden en interveniëren waar nodig. Zij helpt teams groeien in persoonlijke en professionele ontwikkeling en helpt hen de belangrijkste basis te leggen voor succesvolle teams; veiligheid, vertrouwen en commitment. Constructief dialoog, ook daar waar het mogelijk schuurt, feed forward, verantwoordelijk handelen en geweldloze communicatie zijn thema’s die terug kunnen komen in haar intervisiebegeleiding

Review

In september 2022 een toffe masterclass van Dorianne meegemaakt, samen met alumni van TIAS MPM/MME (2017). Dorianne legt op prettige en overtuigende wijze de beginselen van Deep Democracy uit en treedt op als sterke gespreksleider. Complexe vraagstukken kan zij goed duiden; ze benoemt daarin de kernvragen en gaat daar met haar eigen methode effectief mee aan de slag. Echt een aanrader voor organisaties die serieus werk maken van veranderprocessen en vanuit gedeelde waarden, door goed te luisteren, tot een optimaal resultaat willen komen.

Frans

Education Manager (Fontys Hogescholen)