De impact van de vrouwenlijn en mannenlijn op je (werkende) leven

Zo werkt de relaties met je ouders door in je (werkende) leven

Je bent 50% je vader en 50% je moeder. Of je het nu leuk vindt of niet, jouw unieke zijn bestaat uit delen van je ouders. 
Volgens systemische wetmatigheden geeft je vader de (natuurlijke) daadkracht in het (werkende) leven.
Je moeder geeft je het leven. Zij zet je, letterlijk, op de wereld.
Hoe we  (innerlijk) verbonden zijn met onze moeder maakt hoe goed wij in staat zijn te verbinden met anderen. Met je collega’s in samenwerking, met vrienden, familie en ook met je partner. Als de verbinding met je moeder rafelt of jij of zij niet op de juiste plek staat zie je dat terug in interactiepatronen van aantrekken, afstoten of het gevoel het allemaal maar alleen te moeten doen. 
Wanneer je vader op de voor hem juist plek stond/staat, is de kans groter dat jij hier ook staat. Als hier ruis op de lijn zit of niet de eigen plek ingenomen wordt zie je dit terug in jouw grote behoefte of gemis aan erkenning. Of zie je de drang terug om jezelf te profileren of te bewijzen. 

Ten diepste verbinden met jezelf en verstrikte patronen ontwarren, dat kan heel mooi door het samenbrengen van familieopstellingen en organisatieopstellingen

Hoe jij verbonden bent met je ouders en zij met hun ouders, welke plek de jouwe is en welke plek je inneemt, de uitwisseling in geven en nemen die je ervaart, hebben allemaal invloed in hoe jij je opstelt in je (werkende) leven, of het lekker stroomt, hoe vervullend of succesvol jouw gedrag en (werk)relaties zijn. 

Daarom organiseert TeamInDialoog naast ‘open’ opstellingsdagen ook themadagen; vrouwenlijn en mannenlijn.

TeamInDialoog is begonnen in systeemdynamieken in organisaties. Al gauw kwamen in deze dynameiken en organisatieopstellingen persoonlijke thema’s, vraagstukken, dubbelbeelden met ouders, verstrikkingen met vader, moeder of familieleden aan het licht. Niet voor niets begint de opleiding organisatieopstellingen met een diepgaand blok in familiedynamieken.
TeamInDialoog werkt binnen organisatie- en familie systeemdynamieken en verbindt of ontwart door familieopstellingen en organisatieopstellingen in één sessie of workshop samen te brengen.

Opstelling Vrouwenlijn

In januari werd de opstellingendag vrouwenlijn gegeven. De vraag was wanneer er weer zo’n dag zou volgen. Er bleek meer interesse. Dus volgt deze zomer de tweede opstellingendag met dit unieke thema:
De impact van de vrouwenlijn op je werkende leven, (persoonlijk) leiderschap en/of ondernemerschap.
Daar waar organisatieopstellingen, (familie)systemen en (generationele) patronen elkaar ontmoeten.

In deze opstelling worden de 7 generaties vrouwen geplaatst uit wie jij ontstaan bent.
Als je innerlijk goed verbonden bent met je moeder, de generaties voor je, dan zal het leven je makkelijker af gaan. Je zal meer rust ervaren en succesvoller zijn in je werk of ondernemerschap. Zit er ruis in de verbinding in de vrouwenlijn, zal je dat merken in; tegenslagen, afwijzing of je afgewezen voelen, je doelen behalen, maar het echte succes blijft uit of je saboteert jezelf. Je hebt het gevoel overal hard voor te moeten werken of het alleen te moeten doen. Je hebt misschien wel fijne contacten en relaties, maar de echte diepere verbinding blijft uit of ebt snel weer weg. Je wordt gezien als ‘one of the guys’ of de masculiene eigenschappen in jou zijn sterker ontwikkeld. Yang mag yin gaan ontmoeten.
Deze dag kan jij de verbinding met jezelf en je vrouwenlijn versterken. Voor een werkend leven waarin het stroomt.

Zaterdag 31 augustus van 9:30t tot 17:00 uur in een bosrijke omgeving nabij Breda

Opstelling Mannenlijn

Na de opstellingendag vrouwenlijn, kwamen de mannen op de lijn; ‘En wij dan?!’.  Deze mannen bleken behoefte te hebben inzicht te krijgen hoe de relatie met hun vader doorwerkt in hun (werkende) leven. Thema van deze opstellingendag is de impact van de mannenlijn op je werkende leven, (persoonlijk) leiderschap en/of ondernemerschap.
Daar waar organisatieopstellingen, (familie)systemen en (generationele) patronen elkaar ontmoeten.
Een dag met alleen mannen, mag ook begeleid worden door mannen. Voor de opstellingendag mannenlijn werkt TeamInDialoog samen met opsteller Ralph de Backer.

In deze opstelling worden de generaties mannen geplaatst die jou voor zijn gegaan.
Je vader, en zijn vader, en zijn vader, enzovoort, zij geven de natuurlijke daadkracht en levensdrang door. Om je vervuld te voelen in je leven, succesvol te zijn in je werk is het van belang dat jij op de juiste plek in je familielijn staat. Soms kom je er achter dat jij wel op je plek staat, maar dat er iets in de generaties mannen voor jou niet kan stromen.
Of misschien maak jij wel carrierestappen en heb je een ogenschijnlijk succesvol leven, maar voel jij je leeg of niet erkent. In hoeverre ben jij in staat om je vader boven je te zetten en hem aan te nemen, met al het mooie, het lelijke en dat wat je gemist hebt en misschien nooit zal krijgen. Als er ruis of gedoe zit op de verbinding met je vader, zien we dat vaak terug in gedrag als bewijsdrang, als maar meer of groter willen, of problemen hebben met (eigen) leiderschap of autoriteit.

Een opstellingedag met thema mannenlijn is een dag waarin je op jouw tempo op onderzoek uit kan gaan.
Dynamieken in situaties en relaties, patronen, hoe plekken ingenomen of leegblijven, misschien al wel generaties lang. Deze dingen kunnen zichtbaar worden in een opstelling.
Je mag het systemische veld gaan ervaren en tegelijkertijd en met je hoofd bij blijven. Wij geloven namelijk dat de verbinding tussen hoofd en hart het verschil maakt.
In deze opstellingendagen zien we vaak de behoefte om vragen op zowel werk al privégebied beantwoord te krijgen. Daarom werken we zowel met familieopstellingen als organisatieopstellingen, soms komen ze zelfs samen in één opstelling. In de opstelling van de mannenlijn kan je ervaren hoe werk en privé haast onmerkbaar in elkaar overvloeien. Juist daar kan de opsteller interventies doen of gaan we tijdens het individuele coachgesprek verder om nieuwe verbindingen te leggen of verstrikte patronen te ontwarren. Tijdens de opstellingendag of tijdens het individuele coachgesprek maken we de vertaalslag van wat we zien in de opstelling naar gedrag. Wat heb je te doen en/of te laten om te floreren in jouw (werkende) leven.

Zaterdag 7 september van 9:30t tot 17:00 uur in een bosrijke omgeving nabij Breda

De opstellers

Dorianne Oerlemans

Zonder oordeel en mét oor en oog voor de ander, ontstaat de mogelijkheid om vanuit verschil verbinding te vinden. Gedragsontwikkeling is voor mij onlosmakelijk aan systemisch kijken, werken en opstellingen verbonden. In de coachgesprekken gaan we van inzicht naar beweging. Dat doe ik door liefdevol medogenloos te zijn. Een systemische term die eigenlijk betekent dat ik vriendelijk een spiegel voorhoud en jou begeleid in de confrontaties waar je doorheen gaat. Los laten komen wat vastzit en beweging van binnenuit.
Ik ben opgeleid bij het Bert Hellinger Instituut Nederland in systeemdynamieken in organisaties en opstellingen. Dit najaar ga mij verder BHI Nederland verdiepen in familiedynamieken. Wurm ik mij door vele systemische boeken en literatuur over coaching.
Als het over organisatie- of leiderchapvraagstukken gaat, zal je mijn achtergrond in human resource management en bedrijfskunde ontmoeten.

Ralph de Backer

In zijn essentie is Ralph nieuwsgierig en dat helpt hem om ‘oordeelloos te onderzoeken’ en maakt hem ‘eerlijk in het teruggeven van waarnemingen, ook al is het pijnlijk’. Dat kenmerkt ook zijn begeleiderschap in opstellingen. Tegelijkertijd beschikt hij over theoretische én pragmatische capaciteiten en heeft hij oog voor detail met behoud van het grotere geheel.
Naast jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van mensen (individueel en in groepsverband), houdt Ralph zich – in zijn vrije tijd – bezig met het schrijven van een proefschrift rondom het fenomenologisch-systemisch gedachtegoed.

Reviews

Ik vond het echt enorm waardevol wat we in de coachmiddag en opstelling hebben gedaan. Het maakt mij heel veel duidelijk wat ik niet eerder zo voelde.
Ik vond het ook bijzonder om jou op deze manier bezig te zien. Je zit helemaal op je plek en het is echt een geweldig talent dat je hebt.

Carolien

Dank voor de zorgzame procedure van inschrijven en informatie ontvangen bij de Workshop Organisatieopstellingen. De sessies zelf waren krachtig gedoseerd. Begeleiderschap is professioneel, veilig en helder.

Rob

Consultant & Trainer

Ik was nog onbekend met organisatieopstellingen. De opstelling heb ik als prachtige manier ervaren, om door een andere bril naar organisaties te kijken.
Coaching was prettig, geduldig en vakkundig.

Patrick

IT Manager EGM Architecten

De Workshop Organisatieopstellingen is een leuke en vooral leerzame manier om kennis te maken met teamopstellingen. Kan het iedereen aanraden!
Dorianne is een prettige begeleider, je zorgt voor bewustwording.

Kelly

“Dit is het!” Dat waren mijn woorden toen we gezamenlijk tot de kern kwamen van mijn teamopstelling. Middels scherpe vragen, intuïtie en door patronen inzichtelijk te maken heeft Dorianne mij geholpen om in te zien wat mij te doen staat binnen het team. Dorianne is heel prettig in de samenwerking, straalt rust en vertrouwen uit, en ze is zeer gedreven om je te helpen richting te geven aan persoonlijk- en professioneel leiderschap. Ik ben Dorianne zeer dankbaar voor haar bijdrage in dit proces, en ik kan haar van harte aanbevelen voor ieder die mooie stappen wilt zetten als professional.

Lisette

Psychiatrisch Verpleegkundige