DialoogPlaat voor Transitie

Organisatieontwikkeling & dialoog met grote groepen

DialoogPlaat voor Transitie: hét middel om met elkaar in gesprek te gaan over ontwikkeling, verandering, transformatie in je organisatie.
Een inspiratie- en resultaatgerichte workshop waarin iedereen zichzelf en elkaar kan ontmoeten. Input ophalen, inspireren, eye-openers en een gezamenlijk verhaal creëeren. Iedereen doet mee. Samen vooruit bewegen.

Speciaal voor groepen van 30 tot 500 personen

Of het nu gaat over een nieuwe koers, een andere visie op leiderschap, verbeteren van de communicatie, effectiever samenwerken, organisatieveranderingen, de DialoogPlaat voor Tranisitie ontwikkelen we in co-creatie op maat.

Veranderen als stabiele factor

Verandering en ontwikkeling is de continue factor in organisaties. Iets wat continue is, daarvan zou je zeggen dat het heel gewoon is. Iets dagelijks, zoals tandenpoetsen, iets noodzakelijks wat je kent en wat gemakkelijk gaat.

In de praktijk blijkt niks zo weerbarstig dan transities.

Ongeloof; ‘Dat gaat ons toch niet gebeuren.’. Vastklampen; ‘Waarom zouden we veranderen, het gaat toch goed zoals we het altijd al deden.’ Wrijving, conflicten en passief of actief verzetten. Mensen gaan klagen, slechter communiceren; zetten iedereen in de CC om zich in te dekken. Of zeggen ja en doen nee. Wie weet zijn sommigen al innerlijk vertrokken.

Op deze manier trekt iedereen aan het kortste eind: de klant/cliënt, de medewerkers én de organisatie. Jij als leider weet als geen ander dat zoals het nu gaat niet langer kan.

Hoe zorg je er voor dat veranderingen wel werken?

Dat ze inspireren, mensen in beweging brengen en zij zich committeren. Begin dan maar met besef bij ieder individu in jouw organisatie.
Om iets nieuws, een verandering of ontwikkeling te begrijpen, zal je eerst moeten beginnen met een verhaal. Een verhaal wat aanzet tot stellen van vragen, wat leidt tot constructief en inzicht gevend dialoog. Tot het horen van alle stemmen en het verbinden van alle verschillen. Laten we je eens meenemen in zo’n verhaal: lees hier het verhaal van de koning.

Hoe zit dat eigenlijk met jou, leider, bestuurder, ondernemer? Heb jij ook van die opstandige of in de weerstand schietende medewerkers? Wat zou er gebeuren als je alle die vormen van weerstand gewoonweg zou zien als een andere mening of zienswijze? Of als een stem die heel graag gehoord wil worden? En je daarover met elkaar het gesprek aan zou gaan? Wat zou gebeuren als die enthousiastelingen jou helpen iedereen te inspireren?

In dialoog om samen te verkennen en al die inzichten te benutten om in beweging te komen. Samen de transitie te laten slagen.

De DialoogPlaat voor Transitie helpt je daarbij.

Resultaat

N

Groter draagvlak en meer betrokkenheid

N

Waarom en richting zijn voor iedereen helder

N

Besluitvorming en alles wat daaruit voortvloeit is rijker en effectiever

N

Succesvoller samenwerken & beter communiceren

N

Meer (werk)plezier

N

Groei in het nemen van eigenaarschap & persoonlijk leiderschap

N

Meer impact voor je klanten, cliënten, betrokkenen

Wat ga je doen?

N

Onderzoeken & Ontwerpen
– Verkenningsgepsrek(ken).
– Of het nu gaat over een nieuwe koers, een andere visie op leiderschap, verbeteren van de communicatie, effectiever samenwerken, organisatieveranderingen of een vraagstuk rondom wonen/inwoners in jouw gemeente, de DialoogPlaat voor Tranisitie ontwikkelen we in co-creatie op maat.

N

Aan de slag!
– Inspiratiesessie over Deep Democracy en veranderen
– Plenair in de grote groep richten en werken
– Aan de slag met maatwerk DialoogPlaat voor Transitie (in subgroepen)
– Procesionele procesbegeleiding

N

Voortzetten
– Inzichten en resultaten in één digitaal document
– Terugblik- & vooruitkijk gesprek
– Advies over vervolgstappen, ontwikkelprogramma en interventies

30 tot 500 personen

Op locatie

Duur circa 4 uur

Iedereen doet mee! Zien, horen & verbinden.

Meer informatie over de mogelijkheden? Vrijblijvend van gedachten wisselen?
Onderzoeken of jouw organisatie en jullie vraagstuk geschikt is voor deze manier van veranderen en ontwikkelen?
Laat je gegevens achter via het contactformulier.

Reviews

Afgelopen vrijdagmiddag hebben alle collega’s van de MDL in het thema ‘MDL samen op weg’ een vervolg gemaakt op de strategiereis. Samen met de verschillende teams hebben zij gekeken naar hoe zij in de toekomst de visie zien als vakgroep, de samenwerking meer op kunnen zoeken én persoonlijk leiderschap meer aandacht krijgt.
Dit deden zij met behulp van collega’s uit huis die een toelichting gaven, maar ook een externe trainer Dorianne Oerlemans die voor een toegevoegde waarde heeft gezorgd.
Super leuk en leerzaam om te zien hoe zij de saamhorigheid hebben opgezocht!

Dion

Manager Bedrijfsvoering diverse zorgkernen Amphia Ziekenhuis

De veranderaars

Dorianne Oerlemans

Veranderen is voor Dorianne een reis, niet alleen de bestemming doet er toe. Ik geloof dat dialoog daarbij onmisbaar is. Zonder oordeel en mét oor en oog voor de ander, ontstaat de mogelijkheid om vanuit verschil verbinding te vinden. Verandering is vandaag de dag de enige constante factor. Of de verandering nu groot, klein, complex of simpel is, het volbrengen valt of staat met de verhoudingen en patronen tussen mensen. Het kijken naar het systeem als geheel. Gedragsontwikkeling is voor mij onlosmakelijk aan veranderen verbonden. Ik ben de inspiratiebron, de gids en verbinder in de verandering. De bovenstroom en onderstroom breng ik samen, waarbij ik ruimte geef aan dat wat gehoord mag worden. Los laten komen wat vastzit en beweging van binnenuit. Als veranderaar gaan mijn voorkeuren uit naar wit en groen met een vleugje rood.

Maaike Hoogenboom-Westerbeek

Veranderen is voor Maaike samen in beweging blijven. Stap voor stap op weg naar dat nieuwe, zonder alles van het oude te verliezen. Inclusief alle stemmen die gehoord dienen te worden. Want juist door de andere stem ruimte te geven wordt de beoogde transitie rijker en completer. Het enige constante in het leven is de verandering zelf. Dat geld ook voor organisaties. Door blokkades weg te nemen, mensen te prikkelen en de seizoenen van de verandering te volgen neem ik medewerkers en organisaties mee. Als verandertype gaat mijn voorkeur uit naar wit en groen.

Kennismaking

Vraag hieronder je gratis kennismaking aan. Tijdens de kennismaking mogen we elkaar ontmoeten en ontrafelen we het vraagstuk.