Persoonlijk Transitietraject | Jaarprogramma voor persoonlijke & professionele ontwikkeling

Voor mensen en organisaties die willen investeren in persoonlijk leiderschap en effectiviteit, is dit het persoonlijk transitietraject waar persoonlijke en professionele ontwikkeling samenkomen. De plek waar je  als mens in je privé, sociale en werkende leven mag groeien en floreren. Tijdens de trainingsdagen leer je van en met elkaar. In de individuele coachsessies ga je uitzoomen, verdiepen en is er ruimte voor maatwerk.

Jouw persoonlijke & professionele groei zal alles laten stromen!
In jou als mens en professional, je werk, het team, de organisatie, je klanten.

Het Persoonlijk Transitietraject wordt aangeboden vanaf 6 deelnemers met een maximum van 10 deelnemers per groep.

Opbouw Persoonlijk Transitietraject

Een ontwikkelreis waarin jij bestemmingen bereikt in jezelf als mens èn als professional, in je werk, het team en de organisatie.

 • Persoonlijk intakegesprek
 • 12 maanden:
 • 2 psychometrische analyses: DISC en drijfveren
 • 4 modules
 • 5 trainingsdagen
 • 3 individuele coachdagdelen
 • 1 begeleide intervisie (dagdeel)
 • 1 transitie-terugkomdag
 • Inspirerende locatie
 • Balans tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • Certificaat van deelname

Module 1

NAAR BINNEN

Trainingsdag 1
Kijken naar jezelf | De bovenstroom
10:00-19:30 uur
incl. diner & overnachting

Traininsdag 2
Uitzoomen & verdiepen in jezelf | De onderstroom

aansluitend aan dag 1 incl. ontbijt
10:00-17:00 uur

Coachdagdeel 1
Duur: ca. 3 uur. Zelf te plannen

Module 2

IN HET SYSTEEM

Trainingsdag 3
Inzicht in de ander & je team
9:30 -16:30 uur

Coachdagdeel 2
Duur: ca. 3 uur. Zelf te plannen

Trainingsdag 4
De organisatie & het systeem

9:30 -16:30 uur

Module 3

NAAR BUITEN

Begeleide intervisie
13:30-16:30 uur

Coachdagdeel 3
Duur: ca. 3 uur. Zelf te plannen

Trainingsdag 5
Jij en de klant & de omgeving
9:30-16:30 uur

Module 4

TRANSITIE

Trainingsdag 6
Terugkomdag & Blikverruimer
13:00-17:00 uur met borrel na afloop

Eindopdracht

Resultaat

N

Je leert jezelf als instrument inzetten

N

Je vakinhoudelijke werk krijgt meer kracht en leidt tot betere resultaten voor jou, de organisatie en de klant

N

Je werk en werkende leven kost je minder energie

N

Je zelfinzicht en zelfacceptatie (van al je kwaliteiten en uitdagingen) vergroot enorm

N

Je gaat je zelfverzekerder voelen en dit straal je uit naar je omgeving

N

Je ontwikkelt een groei mindset en veerkracht, waardoor je anders omgaat met verandering

N

Je empathisch vermogen neemt toe, doordat je leert met elkaar en inzicht krijgt in diverse personen en achtergronden

N

Je zal daadkrachtiger jouw verantwoordelijkheden dragen en weet om te gaan met de grenzen van jezelf en die van de ander

N

Door je persoonlijke en professionele groei zal je bewust of onbewust een inspiratiebron of motivator zijn voor de mensen om je heen

N

Je creëert een eigen toekomstvisie op je professionaliteit, je werk en de organisatie

N

Doordat je continue in beweging bent, ga jij je volledige potentieel benutten; wat leidt tot effectievere prestaties in je werk

N

Je opdrachtgevers en (interne) klanten zullen jou en jouw dienstverlening beter begrijpen, vertrouwen en hun loyaliteit zal toenemen

N

Jouw ‘gereedschapskist’ is aanzienlijk gegroeid

N

Je werkt succesvoller samen met je collega’s en jullie gesprekken zijn soepeler en van betere kwaliteit

N

Jouw bijdrage aan de organisatie wordt echt gezien

N

De tevredenheid van je (interne) klanten zal toenemen en je zal vaker gevraagd en bevraagd worden op onderwerpen waarin jij het verschil kan maken en jouw unieke vakinhoudelijke bijdrage kan leveren

Varen in de onderstroom & Werken in de bovenstroom

Het persoonlijk transitietraject heeft een unieke combinatie van inzichten verkrijgen en bewegen in de onderstroom en gedrag- en performance ontwikkeling in de bovenstroom. Hierdoor zal je groeien en floreren;

N
als mens
N
als professional
N
in de samenwerking in het team
N
in het werken bij en voor de organisatie
N

in de relatie met de (potentiële) klant

Persoonlijke en organisatieresultaten zullen toenemen.

Door gedragsontwikkeling te laten zien als individu en als groep, dragen mensen die hebben deelgenomen aan dit Persoonlijk Transitietraject prominenter bij aan cultuurontwikkeling en mindset binnen het eigen team en de organisatie waar zij werken.

Persoonlijke intake

We starten altijd met dialoog. Waarom? Omdat jij en jouw werkomgeving met dit Persoonlijk Transitietraject extra succes boeken, als de trainingsdagen en coachsessies zo veel als mogelijk op het lijf geschreven zijn van jou en je organisatie.

In het intakegesprek nemen we samen de specifieke behoeften, wensen, ambities, maar ook struggles, obstakels en missers van jou en je werkomgeving door. We staan stil bij de aanwezige en gewenste kennis, ervaring en gedrag. Jij maakt jouw ontwikkelwens en ontwikkelnoodzaak concreet. Ook nemen we twee psychometrische analyses af:

Trainingsdagen: de bestemmingen

De trainingen zijn de tussenbestemmingen van deze reis. De deelnemers hebben hierdoor houvast en richting tijdens het ontwikkelproces. Het meeste leer je door wat je hoort en ziet ook zelf te ervaren en door te doen. Daarom werken wij met diverse interactieve werkvormen, opdrachten en intervisie.

Trainingsdag 1

Kijken naar jezelf | De bovenstroom

Wanneer je goed verbonden bent met jezelf, dan zal je merken dat het leven en je werk je gemakkelijker afgaan. Je zal beter jouw weg vinden en met een groeimindset omgaan met obstakels als je die onderweg tegenkomt. Je groeit in veerkracht, daadkracht en ook in hartkracht. Want voor ‘wandelende hoofden’ stroomt het niet.
In trainingsdag 1 en 2 leer je de buiten- en binnenkant van jezelf beter kennen. Je kijkt in de spiegel van jouw gedrag. Je vaart door jouw onderstroom en komt tot de kern van jezelf. Wie jij nu bent als mens en als professional en wie je wilt zijn. Je ervaart hoe jouw versie als professional verbonden is met jouzelf als unieke persoon.  Je ziet en voelt de rugzak waarmee jij door je leven reist. Weet wat je in jouw rugzak mag koesteren en wat aan vernieuwing of vervanging toe is om het te laten stromen in jouw werk.

N

De invloed van mijn oorsprong en historie op mijn (werkende) leven

N

Basisgedragsvoorkeuren en je responsstijl in je werk (DISC)

N

Drijven op je drijfveren: de wisselwerking tussen energiegevers en energievreters

N

Plek en positie: Welke plekken trekken mij aan en welke trek ik aan?

Trainingsdag 2

Uitzoomen & verdiepen in jezelf | De onderstroom

Dag 1 en 2 sluiten op elkaar aan. Dit is het enige tweedaagse blok. De andere trainingsdagen zijn afzondelijk van elkaar verspreid over het persoonlijk transitietraject.

N

Herkennen van patronen en beweging brengen in belemmerende patronen

N

Wijsheid en potentieel naar boven halen

N

Herkennen van sabotagegedrag

N

Harmonie versus conflict; hoe werkt dat in mijzelf en hoe communiceer ik

N

Veiligheid, vertrouwen en kwetsbaarheid in jezelf benutten en bedding maken in je werkomgeving

Trainingsdag 3

Inzicht in de ander & je team

Met de mensen met wie jij samenwerkt kan je het verschil maken. Alleen ga je sneller en samen kom je verder. De derde trainingsdag is een verdere verdieping op drie van de vijf bouwstenen voor succesvolle teams; inzichtgevend dialoog, commitment en verbinding, feedforward en verantwoordelijk handelen.

N

Wat is het bestaansrecht van het team waar jij (tijdelijk) in werkt

N

Voeren van constructieve gesprekken en in dialoog met LeiderschapInDialoog®

N

Hoe werk ik effectief samen vanuit de aan- of afwezige onderlinge verbindingen (rollen, posities, functies)

N

Verantwoordelijkheid nemen (eigenaarschap) voor eigen handelen

N

Feedforward geven en ontvangen

Trainingsdag 4

De organisatie & het systeem

In veel organisaties is verandering de orde van de dag. Is het geen reorganisatie of vernieuwing van visie of beleid, dan veranderd er wel iets in de tools of software die jullie gebruiken.  Er stromen collega’s in en uit. Functies veranderen, teams of afdelingen worden samengevoegd of gesplitst. Samenwerking met externe partners wordt intensiever of krijgt een andere verdeling van rollen en zeggenschap. Iedere paar jaar een nieuwe visie en ieder jaar nieuwe organisatiedoelen. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op het collectieve gedrag van organisatie en visa versa. In de vierdag trainingsdag krijg je meer inzicht in de dynamieken in de organisatie en het systeem waarbinnen jij werkt en hoe jij je hiertoe verhoud.

N

Leidende principes van de organisatie

N

Collectief gedrag; organisatiecultuur versus jouw gedrag

N

Mijn bijdrage aan collectieve ambities en organisatiedoelen realiseren

N

De invloed van verschillende generaties in de organisatie

N

Balans in geven, nemen en ontvangen & welbevinden als mens en professional

Trainingsdag 5

Jij en de klant & de omgeving

Je hebt een goede opleiding in je rugzak. Je werkt een tijdje in dit vak of draait al wat jaren mee. Je hebt vakkundige collega’s om je heen. Wat maakt dat die klant juist voor jou kiest? Dat is niet alleen omdat jij een kei bent in je vak. Dat is omdat jij de verbinding met die klant weet te leggen. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je met meer vakinhoudelijke verdieping of verbreding niet het verschil gaat maken. Het verschil ga je maken door jezelf als instrument te verfijnen en te ontwikkelen. Dat is wat we doen in trainingsdag 5.
Door de paden van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling met elkaar te laten kruisen. Hierdoor trek jij als accountant, adviseur, consultant etc. de juiste klanten aan, weet jij met hen te verbinden en ze aan je te binden.

N

De impact van de branche/sector op hoe jij uitvoering geeft aan je werk en je verhoudt tot je klant

N

Hoe stel ik rake vragen en kom ik tot de kern

N

Verwachtingen van de (interne/externe) klant managen

N

Adviseren vanuit inhoud, expertise en persoonlijke stijl

De begeleider

We leven in een prestatiegerichte wereld waarin we continue aan staan. We gaan van doel naar doel en van deadline naar deadline. Door mijn jarenlange ervaring in de consultancy in de zakelijke en financiële wereld heb ik gezien dat je niet verder komt met nog meer vakinhoudelijke kennis en ontwikkeling. Het verschil maak je door hoe jij verbonden met jezelf en de wereld om je heen. Hoe jij jezelf als instrument hebt fijngeslepen.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling is een reis, niet alleen de bestemming doet er toe. Verandering is vandaag de dag de enige constante factor. Of de verandering nu groot, klein, complex of simpel is, het volbrengen valt of staat met de verhoudingen en patronen tussen mensen. Wil jij daarin een verschil maken, voor jezelf of de organisatie, vraagt dat de juiste verhouding met jezelf. Je eigen patronen kennen.  Gedragsontwikkeling is voor mij onlosmakelijk aan transitie verbonden.

Nadat ik uitgeput thuis kwam te zitten, omdat ik werkte volgens de werkstijl van een ander, ben ik uit de ratrace gestapt. Ik besloot mijn ervaring en kennis anders in te gaan zetten. Op een manier waarmee ik verbonden blijf met mijzelf en waardevolle ontwikkeling creëer in organisaties, teams en mensen in hun werk/leven in beweging en inverbinding met zichzelf breng.

Tijdens dit Persoonlijk Transitietraject ben jouw gids.
De bovenstroom en onderstroom breng ik samen. Diepe duiken, abstracte hoogtes, pragmatische acties en werkvormen. Zodat jij met jouw inzichten in beweging kan komen. Met mijn ‘gele’ expertise en hart weet ik te inspireren en verbinden, blijft mijn ‘rode’ oog de voortgang bewaken en zijn het mijn ‘groene’ oren die jou zien èn horen.

Dorianne Oerlemans

Individuele coaching: de gids

Ben je wel eens op reis geweest? Dan weet je dat je heel veel hebt gezien en bekeken op verschillende bestemmingen. Wist je dat de weg ernaartoe of wat plaatsvindt tussen de bestemmingen je het meeste inzicht geeft en je de implus geeft tot beweging en verandering. Een gids helpt je hierbij.

Met de coachsessies kan jij het persoonlijk transitietraject geheel op maat maken naar gelang jouw persoonlijke en professionele vraagstukken en ontwikkelwensen. Met de coachsessies kan jij het persoonlijk transitietraject nog meer laten aansluiten bij de ontwikkelingen in jouw team en/of organisatie.
Waar we in de waan van de dag vaak haast hebben en de drukte ons doet versnellen, is het leereffect in coachsessies des te groter als we vertragen. In een coachsessie zullen we verdiepen door uit te zoomen. We klimmen als het ware samen de berg op, waarbij de coach jouw gids en begeleider is. Na zo’n klim kan de coach interventies inzetten, waardoor je in een coachsessie niet alleen tot inzichten, maar ook in beweging komt.
Omdat we inzicht en beweging samenbrengen en impact maken centraal staat zijn deze coachsessies geen losse flodders maar dagdelen.

Na afloop krijg je een opvolgingsmail met individuele opdrachten. Daarnaast is de coach gedurende het persoonlijk transitietrajectaltijd via app, telefoon en mail bereikbaar.

Begeleide intervisie

Intervisie is een werkvorm waarbij je op gestructureerde manier van elkaars ervaringen leert. Bij de begeleide intervisie hanteren wij de methodiek van Action Learning.

Action Learning is uitermate geschikt voor urgente en/of complexe vragen, uitdagingen  of problemen in het eigen werk, team of organisatie. De verschillende perspectieven maken dat je tot de échte oorzaak van je vraag of probleem komt, ook wel de grondoorzaak genoemd. Dit geeft andere, frissende inzichten en leidt tot verhelderende oplossingen.

Naast het vraagstuk of probleem zelf wordt dieper ingegaan op het leereffect en het gedrag van de vraaginbrenger. Dit vraagt openheid, exploreren, vrij zijn van oordelen en luisteren op het hoogste niveau. Dat betekent dat alle aanwezigen optimaal aan het leren zijn.

 

& Persoonlijk contact

Uniek aan dit persoonlijk transitietraject is dat de trainer/coach gedurende het hele jaar altijd voor jou bereikbaar is.  Je mag met al je vragen appen, bellen of mailen. Blijf met vragen na je individuele coachsessie niet rondlopen. Je haalt er des te meer uit als je deze vragen inbrengt in de groep of contact opneemt met je trainer/coach, zodat je daarna weer in beweging kan komen.

Voor wie?

 • Je bent toe aan de volgende stap in je functie of loopbaan
 • Je hebt al een paar jaar werkervaring
 • Je bent tot de conclusie gekomen dat je met vakinhoudelijke opleidingen alleen het verschil niet (meer) maakt
 • Je wilt meer in balans zijn; effectiever op je werk en meer aanwezig privé
 • Je wilt graag doorgroeien naar een leidinggevende functie
 • Je bent toe aan meer of ander klantcontact waarin je echt van betekenis kan zijn
 • Je wilt met meer energie en plezier je werk doen
 • Je hebt behoefte aan een plek in het team en/of de organisatie waar jij gezien wordt en succesvol samen kan werken
 • Je ambieert een partnerpositie in de organisatie waar je nu werkt
 • Je bent in een levensfase die van je vraagt echt naar jezelf te kijken

In het kennismakingsgesprek ontdekken we samen of je ervaring, levensfase en ontwikkelbehoefte past bij het Persoonlijk Transitietraject. 

 

 

Het Persoonlijk Transitietraject is in het bijzonder geschikt als je werkzaam bent in de financiële, juridische of zakelijke dienstverlening, bijvoorbeeld als;

 • financieel adviseur
 • accountant
 • compliance offer
 • verzerkeringsspecialist
 • consultant
 • stedenbouwkundige
 • projectontwikkelaar
 • communicatieadviseur
 • makelaar
 • IT consultant
 • manager of teamleider
 • security engineer
 • sales accountmanager
 • klantadviseur bank
 • data-analist
 • ondernemer

Het Persoonlijk Transitietraject is ook geschikt als je werkzaam bent in één van bovenstaande functies in een ander werkveld of  een adviserend of beleidsmakend beroep hebt in een andere branche. Het maakt niet uit of intern of extern adviseur of beleidsmaker bent.

Data Groep 2025

Module 1 Trainingsdag 1 en 2 alle trainingsdata worden eind 2024 bekend gemaakt
Coachdagdeel 1 plan je in onderling overleg met de coach
Module 2 Trainingsdag 3 alle trainingsdata worden eind 2024 bekend gemaakt
Coachdagdeel 2 plan je in onderling overleg met de coach
Trainingsdag 4 alle trainingsdata worden eind 2024 bekend gemaakt
Module 3 Begeleide intervisie alle trainingsdata worden eind 2024 bekend gemaakt
Coachdagdeel 3 plan je in onderling overleg met de coach
Trainingsdag 5 alle trainingsdata worden eind 2024 bekend gemaakt
Module 4 Terugkomtrainingsdag 6 alle trainingsdata worden eind 2024 bekend gemaakt

Locatie

We werken op de prachtige locatie van Ontwikkel- & Opleidingscentrum Bovendonk nabij Breda. Tijdens de lunch kan je wandelen in het parkbos of genieten van de zon in de binnentuin. Er is voldoende parkeergelegenheid op en rondom het terrein.

Tijdsinvestering

De naam van het persoonlijk transitietraject zegt het al, het gaat stromen. Dit betekent dat er op dieper niveau ontwikkeling plaatsvindt, zowel persoonlijk als professioneel. Daarom adviseren we je hier bedding en ruimte voor te maken in je werkende leven. Hoeveel tijd je hiervoor wilt en kunt vrij maken is aan jou. Het is raadzaam om voorafgaand aan iedere trainingsdag jezelf voor te bereiden en na afloop de tijd te nemen het geleerde in je werkende leven toe te passen. Dit gaat in je dagelijkse activiteiten en werk op.
Daarnaast kan je het persoonlijk transitietraject met de 3 coachdagdelen geheel op maat maken. Je kan het persoonlijk transitietraject aan laten sluiten bij jou persoonlijke en professionele vraagstukken en ontwikkelwensen, bij de ontwikkelingen in jouw team en organisatie.
Na afloop van ieder coachdagdeel ontvang je een opvolgingsmail met persoonlijke opdrachten.
We schatten in dat je 8 tot 12 uur per maand, naast de geplande data, nodig zal hebben om het optimale effect uit het persoonlijk transitietraject te halen.

Investering

De investering voor Persoonlijk Transitietraject is €4450,– exclusief btw en inclusief persoonlijk intakegesprek van ca. 90 minuten; 6 trainingsdagen (waarvan 1 met avondprogramma); 1 begeleide intervisiebijeenkomst; 3 dagdelen individuele coaching; afname van DISC-analyse en drijfverenanalyse inclusief rapportages; studiematerialen; tussentijds persoonlijk contact met de trainer/coach; arrangementskosten voor zaal, koffie/thee, versnaperingen, lunch, borrel, diner, overnachting en ontbijt.

Intake aanvragen of Aanmelden

Vraag hieronder je gratis kennismaking aan. Tijdens de kennismaking mogen we elkaar ontmoeten en ontrafelen we jouw ontwikkelwens. Vervolgens kan jij je inschrijven voor het Persoonlijk Transitietraject

Verbinding met de organisatie

De verbinding met de organisatie en het team waar je werkt, maken we door de diverse praktische werkvormen in de trainingsdagen. Tijdens de intervisie en de individuele coachsessies komen actuele vraagstukken uit jouw werkpraktijk aan bod.
In de intake staan jij als mens en ook je werkomgeving centraal.

Jij bent tijdens het persoonlijk transitietraject de brug naar het team en de organisatie waarvoor je werkt. Je houdt de juiste personen op de hoogte van wat jou bezighoudt en de voortgang die je maakt.

Drie-gesprek

Voor sommige organisaties is het wenselijk om direct contact te kunnen onderhouden met de trainer/coach.
Wanneer de organisatie het wenst om op deze manier de ontwikkeling van medewerkers of (aanstaande) partners te volgen, worden hiertoe 3-gesprekken gepland.

Een 3-gesprek is een ‘blikverruimend gesprek’ waarin de deelnemer samen met zijn/haar leidinggevende of intern aanspreekpunt en de trainer/coach reflecteert en vooruit kijkt. Doelstellingen, voortgang, inzichten en ontwikkelingen worden in een 3-gesprek gesproken. Tevens leent een 3-gesprek zich voor het  maken van afspraken tussen deelnemer en zijn/haar leidinggevende of intern aanspreekpunt.

Deze 3-gesprekken zijn niet standaard opgenomen in dit Persoonlijk Transitietraject. Neem voor deze gesprekken en het tarief contact op met de trainer/coach. Op basis van de behoeften van de organisatie en/of deelnemer zullen in onderling overleg afspraken gemaakt worden over de 3-gesprekken. Hiertoe zal een separate opdrachtbevestiging opgesteld worden.

Panta Rhei, alles stroomt

Uitspraak en gedachte Griekse filosoof Heraclitus.

De enige constante is verandering. De voortdurende verandering in organisaties, in de maatschappij, met wie je werkt, hoe je werkt en je persoonlijke leven. Die voortdurende verandering als die lekker stroomt, als er flow in zit, dan mag je dit interpreteren als Panta Rhei.
Alles in onlosmakelijk aan elkaar verbonden en is geen twee keer hetzelfde. Zo stelt Heraclitus dat het onmogelijk is twee keer in dezelfde rivier te treden. Het water stroomt. Het gaat langs de randen van de rivier, die langzaam maar zeker door de stroming lichtjes of flink veranderen. Zo zijn ook jij en ik niet meer dezelfde als gisteren, anders dan 10 of 20 jaar geleden en ontwikkelen we van vandaag naar morgen. Alles is in beweging. Zo vanzelfsprekend als het lijkt, zo vanzelfsprekend hoeft dat niet te voelen. Kan het soms voelen alsof je in de stroming tegen de oevers op botst, alsof het water soms over de rand klotst. Of heb je het gevoel dat jij dat dobberende herfstblaadje bent, terwijl de stroming aan je voorbij gaat.

Met dit Persoonlijk Transitietraject ontmoet je de boven- en onderstroom in jezelf. De stroming in je omgeving, de organisatie, het team en de systemen waar jij onderdeel van bent of bent geweest. Met dit persoonlijk transitietraject leer jij het jezelf goed laten gaan. Mag je leren surfen op de golven. Dammen afbreken en nieuwe stroompjes maken. Als het in jou stroomt, zal het je in je werk gemakkelijker af gaan en zullen de mensen met wie je werkt en de organisatie en klanten waarvoor je dit doet, met je mee floreren.

Thema’s

Onderwerpen en thema’s die aangeraakt of verdiept worden tijdens de trainingsdagen en coaching in het Persoonlijk Transitietraject:

N

DISC gedragsanalyse

N

Drijfveren, energiegevers en energievreters

N

Persoonlijk Leiderschap & Effectiviteit

N

Inzicht in jezelf en de ander

N
Samenwerken & Communicatiestijlen
N

Geweldloze & Verbindende Communicatie

N

Omgaan met (innerlijk) conflict

N

Pscyhologische Veiligheid

N

Systemisch leiderschap en inzicht in systemen

N

Organisatie- & familieopstellingen

N

Deep Democracy

N

Leiderschap; leidinggeven aan anderen

N

Klantgericht communiceren en adviesvaardigheden

N
Netwerken & opbouwen van zakelijke relaties