Teamcoaching

Samen floreren, dat lukt alleen met een team dat in balans is. De verschillende (maatwerk) coachings- en ontwikkelingsprogramma’s van TeamInDialoog brengen teams en organisaties verder, door de verschillen te verbinden. Door inzichten te bieden. En door de waarden en kwaliteiten uit te lichten.

Constructief & Inzichtgevend dialoog

Voor teams en organisaties die niet willen blijven hangen in conflicten, discussies of oeverloos vergaderen. Door met elkaar in dialoog te gaan, elkaar echt te zien en te horen, zonder oordeel, kom je tot een breder perspectief en verfrissende inzichten. Verken elkaars meningen, leg de basis voor vertrouwen en verbinding en ga samen vooruit met:

N

Dialoogbegeleiding

N

Begeleiding bij conflict

N

Deep Democracy

N

Intervisie & Action Learning

Werkatelier TeamMetAmbtie

Voor teams die willen floreren.
Bijzonder geschikt voor zelfsturende teams of teams met een leidinggevende op afstand.

N
Terug naar de bedoeling; de klant/cliënt
N
Geeft inzicht in de waarden van en kwaliteiten in het team
N
Samen maak je op 1A4 jullie route voor het realiseren van resultaat

Het Werkatelier bestaat uit 3 dagdelen; online, hybride of op locatie.
Speelt er meer, is er eerst nog iets anders nodig, zijn jullie niet het enige team? Werkatelier TeamMetAmbitie is regelmatig onderdeel van maatwerk teamcoach trajecten.

DISC

Voor alle teams die een dieper inzicht willen in elkaars voorkeursstijlen in werkgedrag en communicatie.

Voor teams die vanuit eenzelfde taal effectiever willen samenwerken.

Workshop-DISC*: 1 dag op locatie.
Of kies voor in-company & maatwerk.
*online op aanvraag

Opstellingen zijn er ook voor teams

Voor teams of organisaties waarin de samenwerking stokt of stroef verloopt, zonder duidelijke oorzaak.
De opstelling geeft inzicht in onderliggende uitdagingen of vraagstukken.

N
Opstellingen van teams/organisaties
N
Met of zonder representanten
N
Opstellen van individuele vraagstukken in relatie tot je werk, loopbaan, team of organisatie

Het team als onderdeel van het grotere systeem

Een leven lang leren, dat is ook belangrijk voor organisaties die succesvol willen zijn en blijven. Wil je een waardevolle bijdrage leveren aan de onderneming van je klant, het welzijn en dagelijks leven van je cliënt? Dan móet je wel blijven ontwikkelen, want verandering is de enige constante factor.
Organisatieontwikkeling helpt je om veranderingen te realiseren. Om wendbaar en veerkrachtig te worden. Op alle niveaus in de organisatie. Want patronen gaan vaak verder terug dan nu en verder dan alleen dat ene team of die afdeling waar het altijd over gaat.
TeamInDialoog kan je daarbij helpen. Vooral wanneer het gaat om ontwikkelen van gedrag.

N
Visie vorming & collectieve ambities
N
Kernwaarden
N
Organisatiecultuur: collectief gedrag
N
Veranderbereidheid vs. Verandervermogen
N
(Team)coaching voor directieteams en MT’s