Teamontwikkeling geeft richting aan zelfsturing

Interview over Werkatelier TeamMetAmbitie met Marijke van den Berg, HR (Beleid)Adviseur LMC Voortgezet Onderwijs

Marijke volgde samen met haar HR team online & op locatie Werkatelier TeamMetAmbitie, als onderdeel van een teamontwikkeltraject waarin  verbinding & vertrouwen, zelfsturing, groei & realisatie van ambities centraal stonden.

Het HR team van LMC Onderwijs bestaat uit hoogopgeleide, gedreven en enthousiaste professionals met hart voor de organisatie. ‘Persoonlijk’ is een kernwoord van het HR team.
De keerzijde van ‘persoonlijk’ is dat zij zich geen eenheid voelden. Daardoor niet zo zichtbaar voor de organisatie wat HR precies bijdraagt. Dat riep vragen op die aanleiding waren om te starten met teamontwikkeling; Waar zijn wij eigenlijk van? Hoe gaan wij aan onszelf, ons team leidinggeven?

Zelfsturing vraagt om (persoonlijk) leiderschap

Het HR team is zelfsturend. Zo nu en dan is er overleg met het bestuur en MT. Die autonomie voelt bevrijdend, geeft vertrouwen en mogelijkheden. Tegelijkertijd maakt het dat sommige dingen niet van de grond komen. Marijke; “Onderwerpen komen steeds weer terug op de agenda. In stilte staart het team elkaar aan als er een beslissing genomen moet worden. “ Hakt altijd weer dezelfde ietwat ongeduldige collega de knoop door. Soms met de botte bijl.
De onderlinge verhoudingen en dynamiek zijn soms knap lastig in een zelfsturend team. Marijke; “In de onderstroom daar gebeurt het.”

Hulp vragen is een teken van persoonlijk leiderschap.

Marijke; “We hebben Dorianne gevraagd ons te helpen elkaar te vinden. Het wederzijds vertrouwen te laten groeien. We willen graag meer ieders kwaliteiten te benutten. Zo hopen we als HR-afdeling meer zichtbaar zijn en een gedegen werkwijze voor de komende jaren weg te zetten.”

Ieder teamlid heeft een eigen plek

Werkatelier TeamMetAmbitie was hier onderdeel van een groter teamontwikkeltraject, dat zowel online als op locatie plaatsvond. Vertrouwen, communicatie, conflict en verbinding waren de thema’s waarmee het team gestart is.

Marijke; “Met Werkatelier TeamMetAmbitie heeft Dorianne ons geholpen structuur en orde aan te brengen. Het werd duidelijk wie welke plek had in het team. Welke verantwoordelijkheden daarbij hoorden en welke bevoegdheden ieder teamlid hiervoor nodig had.”

De TeamMetAmbitie Canvas was onderdeel van een dialoogsessie, waar de eindverantwoordelijke bestuurder van de organisatie bij aansloot. Op deze manier zette het team het realiseren van bevoegdheden en randvoorwaarden in gang.

Teamontwikkeling is ontdekken

Marijke; “We bespraken en verhelderden alle persoonlijke verwachtingen van het samenwerken in ons team. Op voorhand dachten we dat wel van elkaar te weten. Tijdens deze sessie kwamen we tot een hoop nieuwe inzichten. We zijn de diepte ingedoken. Dat was best wel spannend, uit je comfort zone en toch binnen veilige kaders. Het gaf inzicht in jezelf en elkaar; Wie ben je, wat breng je mee en welke dingen in je werk of leven hebben gemaakt dat je een bepaalde plek in team inneemt?
Dit gaf meer begrip voor ieders manier van werken.”

“De onderlinge relatie en verbinding is door Werkatelier TeamMetAmbitie gegroeid.”

Teamontwikkeling is ontplooien

Marijke; “Wat ik prettig vindt aan Dorianne als teamcoach is dat zij ontzettend goed kan luisteren en verhelderende vragen stelt. Ze durft ook de vinger op de zere plek te leggen.”

Het team; “Waar we eerst iets dachten of vonden en stil hielden, spreken wij ons nu wel uit. We zijn in staat om meer oordeelvrij naar de ander te kijken en te luisteren. Het TeamMetAmbitie Canvas houdt ons hierin scherp.”

Marijke; “Voor mij is het heel duidelijk geworden wat ik nodig heb om goed in een team te functioneren. Ik ben gestart met coaching en scholing. Zo werk ik aan thema’s waarin ik als HR (Beleid) Adviseur en teamlid wil groeien. Ik heb nu meer het gevoel dat ik onderdeel ben van het team. Dat ik kan zijn wie ik ben en mijn expertise te volste kan benutten.

“Er is meer ruimte gekomen voor het zien en inzetten van ieders kwaliteiten.”

Resultaat: TeamMetAmbitie Canvas als jaarplan

Marijke; “Een meerwaarde voor mij zijn de visuele tools die Dorianne in Werkatelier TeamMetAmbitie gebruikt. Het zijn ‘praatplaten’. De drempel is lager, het haalt de angel uit lastige onderwerpen.”

Het team; “TeamMetAmbitie Canvas hangt in onze teamkamer. Het HR-plan voor de komende 2 jaar. Zelfs onze HR-projecten gaan we volgens de methodiek van TeamMetAmbitie verder. Inzoomen op de klant, helder doel en focus, bepalen we belangrijkste stappen, benoemen we wie verantwoordelijk is enzovoort.”

Wist je, dat op onze site de TeamMetAmbitie Canvas kan downloaden of per post kan laten bezorgen? Klik hier als je graag zonder teamcoach aan de slag wilt gaan met deze tool.

Goed voorbeeld doet volgen

Marijke; “De taal die wij in ons team spreken is resultaatgerichter geworden. Met meer aandacht voor het proces en de onderlinge verhoudingen. Hiermee willen wij een voorbeeld zijn voor alle andere teams in onze organisatie.”

Werkatelier TeamMetAmbitie als onderdeel van een compleet teamontwikkeltraject op maat heeft ons zelfsturende team geholpen om tot een professioneel HR plan te komen. Een plan en aanpak waar overeenstemming over is. Dorianne als teamcoach en facilitator helpt je met haar transparante en resultaatgerichte stijl verder. Ze heeft oog voor de dynamiek in de groep. Doorziet de onderstroom en durft de moeilijke zaken te benoemen.

Marijke van den Berg

HR (Beleid)Adviseur, LMC Voortgezet Onderwijs