Waarom is persoonlijk leiderschap belangrijk voor leiders?

Persoonlijk leiderschap is grip hebben op jouw werk en leven. Het is regie nemen, richting geven. Ben jij op dit moment ook het doel en de richting voor komende periode aan het bepalen? Dan ben je slechts 1 obstakel verwijderd om die doelen het komend jaar te gaan realiseren!

Dat is hoe je leiding geeft aan jezelf. Pas als je weet welke koers jij wilt varen; in je onderneming, in je team, in jouw werk, je koers voor jezelf als mens, in leven of in je gezin, kan je ook richting geven aan anderen.
Je denkt dus eens diep na over wat je in 2021 wilt bereiken en welke koers je wilt varen. Wellicht heb je daar al snel een antwoord op. De vraag die dan vaak krijg is; ‘Hoe dan, hoe ga ik dat doen?’.

De kracht van het waarom

Simon Sinek vertelt ontzettend inspirerend over de ‘golden circle’; why, how, what. Daar zegt hij iets essentieels. Want het belangrijkste in persoonlijk leiderschap is, waarom jij dat wilt. Daarvoor zal je een stapje dieper moeten gaan. Niet voor niets had mijn onderzoek naar effectief leiderschapsgedrag de titel: ‘Gedrag veranderen, varen in de onderstroom.’.

Leiding geven aan jezelf begint dus met het bepalen van jouw koers, je doel. Wat veel belangrijker is, is dat je anderen kunt vertellen waarom je dit wilt. In mijn werk merk ik dat dit verwoorden en uitleggen nog al eens wat ‘Uhhh’s’ en diepe zuchten oplevert.

Grip op (persoonlijk) leiderschap

Meer evenwicht in je dagelijkse werkzaamheden. Gewoon minder in beslag genomen worden door de tijd en energie die het leiding geven vraagt.
Sinds dinsdag zijn we weer met z’n allen thuis aan de keukentafel aan het werk. Stress krijg je van die lockdown. Hoe moet je jouw werk combineren met iedereen in huis? Hoe houd je zicht op wat iedereen in je team doet als je op afstand werkt?

Wat ik in deze situaties zie gebeuren is, dat we geneigd zijn meer en soms hardere afspraken te maken, harder te werken en proberen de boel te controleren. Alles om geen grip te verliezen.

Van sturing naar verbinding

Als ondernemer, manager, teamleider, misschien ben jij wel de informele leider in jullie zelfsturende team, ben je doorgaans rationeel bezig. Logisch, want het draait in onze maatschappij om ratio en prestaties. Zo zit ons onderwijs in elkaar en het is de manier waarop wij werken. Werken vanuit regels, richtlijnen, procedures, sturen op resultaat en in gesprek gaan over KPI’s. Daarmee raken we op een zekere afstand met de verbinding met onszelf. Juist daar ligt het antwoord op de waarom-vraag.

Als je dus vaart op deze rationele manier van doen, op je kennis en ervaring, op dat wat je al weet. Doe je dan eigenlijk wel, wie je bent? ‘Uh, sorry wat zeg?’ Wat ik hiermee zeg; is dat jouw gedrag niet altijd hoeft te zijn wie je bent. Goede en succesvolle leiders zijn wat zij doen. Zij zijn in staat om vanuit vertrouwen en psychologische veiligheid de dialoog te voeren, voor commitment en verbinding te zorgen, verantwoordelijkheden met de daarbij behorende bevoegdheden daar te leggen en te laten waar ze horen. Deze leiders floreren, zelf als persoon en boven samen met anderen. Dit komt omdat zij de bovenstroom en onderstroom aan elkaar kunnen verbinden.

“Continue ontwikkelen staat in relatie tot groei,
zoals ambities realiseren in relatie staat tot floreren.”

Inzicht in jezelf

In mijn werk als leiderschapscoach en consultant werk ik met vier onlosmakelijk aan elkaar verbonden aspecten: kunnen, weten, willen en zijn.
Persoonlijk leiderschap betekent dat deze vier aspecten met elkaar in balans zijn. Daarmee kom je onder ogen wat maakt dat je doet wat je doet. Inzicht hebben in jezelf. Vanuit die inzichten inhoud en richting geven aan je eigen werk en leven.

In onzekere tijden is dit nog belangrijker. Flexibiliteit, veerkracht, doorzettingsvermogen en enige mildheid en compassie voor jezelf en anderen is wat je nodig hebt. Allemaal bouwstenen van effectief persoonlijk leiderschap.

Groeien door anders kijken

In een cursus persoonlijk leiderschap krijg jij meer inzicht in jezelf. Je wordt geholpen een concreet doel voor jezelf te bepalen, hier een stappenplan bij te vormen. Allemaal vanuit verbinding met jezelf; waarom wil je dit?
Leren en ontwikkelen in persoonlijk leiderschap is dus niet nog meer weten, meer kennis en ervaring, jouw kunnen en kwaliteiten verbeteren. Want met meer van hetzelfde doen helpt je niet vooruit.

“Als je doet wat je deed, krijg je terug wat je kreeg.” – Albert Einstein

Groeien in persoonlijk leiderschap is inzicht in jezelf door te reflecteren op je gedrag. Door voor uit te kijken en te ontwikkelen vanuit ‘zijn’. Je persoonlijkheidskenmerken, je gedachten, je emoties, je drijfveren. Dit vraagt een andere manier van kijken naar jezelf. Vaar eerst eens door je eigen onderstroom om koers te kunnen houden in de bovenstroom.

“Pas wanneer je zelf in staat bent te ontwikkelen, te groeien en ook te floreren, pas dan zal je in staat zijn anderen te laten groeien.”

Inspirerend leiderschap

Waarom? Mensen zullen eerder geneigd zijn jou te volgen, jou om hulp te vragen en de samenwerking aan te gaan, als zij het gevoel hebben dat jij echt bent. Continue ontwikkelen zorgt dat je groeit. Persoonlijke ontwikkeling helpt je om een authentieke en inspirerende leider te zijn.

Word jij als inspirerende leider gezien? Dan komt dat doordat hoe anderen zichzelf bij jou voelen en niet hoe zij over jou denken. Jouw collega, die ene medewerker, die heeft het gevoel dat jij onderdeel bent van de groei die hij doormaakt. Een toegift. De ander ervaart, dat jij een bijdrage levert aan het werk dat hij kan doen. Werk waar hij zijn kwaliteiten in kwijt kan en waar hij zich gelukkig in voelt.

Ben je benieuwd hoe ik regie nam over mijn leven en groeide in persoonlijk leiderschap? Lees dan hier verder.

Leiderschap in dialoog

Hoe bereik je dan als leider jouw doelen en de doelen voor je team of organisatie? Door deze doelen te verbinden aan de ambities en talenten van je medewerkers. Dialoog is hiervoor een voorwaarde.
Dialoog is onder andere open en verkennende vragen stellen en luisteren naar wat iemand beweegt. Hoe doe je dat dan? Heel simpel. Stel na het lezen van dit artikel iemand eens de vraag; ‘Wat houd je op dit moment bezig?’, in plaats van ‘Hoe gaat het met je?’. Reageer niet met een antwoord of je eigen verhaal. Stel een vraag.

Wil jij groeien als leider, effectiever zijn, floreren? Begin bij jezelf en haal eerst meer uit je persoonlijk leiderschap. Met de online cursus persoonlijke leiderschapsontwikkeling ga je hier 30 dagen mee aan de slag. Iedere dag krijg je een inspirerende quote, een spelkaart van het kaartspel LeiderschapInDialoog, een korte video en een dagopdracht. Gun jezelf dagelijks ‘zelftijd’. Neem rust en reflecteer op je gedrag. Kijk voor uit en ontwikkel, groei en floreer.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan hier. Of meteen aan de slag? Dan kan jij je direct inschrijven.

*Waar hij of zijn staat kan ook zij of haar gelezen worden en andersom.