Werken en leidinggeven op afstand

Hoe blijf je in verbinding en houd je medewerkers betrokken?

Succesvol leidinggeven op afstand vraagt om vertrouwen. Het vertrouwen dat de ander met verantwoordelijkheid zijn werk doet. Weten dat iedereen in het team gecommitteerd is aan het team- en/of organisatiedoel. Elkaar kunnen vinden: hulp vragen en hulp aanbieden. Met resultaat werken op afstand dat doet het team zelf. Jij als leidinggevende bent daarin het voorbeeld. Leidinggeven op afstand betekent medewerker helpen leidinggeven aan zichzelf. Persoonlijk leiderschap wordt dat genoemd.

Succesvol werken en leidinggeven op afstand, begint met psychologische regie

Volgens Whetten, Caremon en Woods (1994) bestaat psychologische regie uit vijf elementen. Zijn deze vijf elementen op orde, dan ben je instaat tot persoonlijk leiderschap. Nu we op afstand werken en veel thuiswerken, werken we veel alleen. Dus is het nog belangrijker om goed leiding te kunnen geven aan jezelf. Is er voldoende psychologische regie, dan kan je effectief leidinggeven aan jezelf en je eigen werk. Als leidinggevende is het jouw taak om medewerkers te helpen deze vijf elementen op orde en in balans te hebben. Hoe is het eigenlijk voor jezelf met deze vijf elementen gesteld?

Autonomie
De ruimte en vrijheid die je krijgt om jouw werk uit te voeren.

Competentie/Bekwaamheid
De mate waarin je in staat bent en het gevoel hebt dat je in staat bent om met de benodigde kennis en vaardigheden vereiste werkzaamheden uit te voeren.

Impact
De mate waarin jij invloed hebt op de uitkomst.

Betekenis
De toegevoegde waarde van jouw loopbaan en jouw persoonlijke interesse in het werk.

Vertrouwen
Vertrouwen hebben in en geven aan anderen. Vertrouwen van anderen krijgen, door eerlijk behandeld te worden.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat medewerkers die voldoende psychologische regie krijgen en ervaren, verantwoordelijker handelen, betere prestaties leveren, succesvoller samenwerken en meer betrokken zijn bij de organisatie.

Hoe groter de psychologische regie, hoe groter de betrokkenheid van medewerkers

Die betrokkenheid wordt ook employee engagement genoemd. Employee engagement zegt iets over de mate van betrokkenheid en bevlogenheid. De emotionele verbintenis die een medewerker met de organisatie heeft. Dit heeft een grote impact voor de organisatie op het behalen van de doelstellingen.

Met psychologische regie is ‘employee engagement’ te beïnvloeden. En andersom, want hoe meer betrokken medewerkers zijn, hoe meer regie zij zelf zullen nemen. Deze medewerkers staan er voor open en zijn in staat te groeien in persoonlijk leiderschap en succesvol samenwerken.

Weet jij hoe betrokken jouw medewerkers zijn?

Toen je elkaar nog dagelijks bij het koffieaparaat sprak, had je hier vast wel enig gevoel bij. Ook met het werken op afstand is het noodzakelijk te weten hoe betrokken medewerkers zijn. Want als je weet waarin en waarom jouw medewerkers wel of niet betrokken zijn, weet jij wat aandacht vraagt voor verandering of ontwikkeling. Of waar je gewoon van af moet blijven, dat wat je mag koesteren. Wil je beter richting geven aan de manier waarop jij leidinggeeft op afstand. Zorg dan dat je inzicht hebt in medewerkerbetrokkenheid op de pijler management & leiderschap. Het geeft inzicht waar en hoe je prestaties van jezelf en anderen kunt verbeteren.

Engage is een tool die de medewerkerbetrokkenheid van jouw organisatie in kaart brengt. Het krachtige is, dat de (persoonlijk) leiderschap en de vijf elementen van psychologische regie onderdeel zijn van deze tool.

Help medewerkers leidinggeven aan zichzelf

Als bijna iedereen op afstand werkt, vraagt dat om medewerkers die optimaal in staat zijn leiding te geven aan zichzelf. Wil jij jouw medewerkers hierin helpen? Heb dan deze drie dingen op orde:

1. Weet hoe betrokken de ander is
Niet omdat je het denktt te weten of vermoedens hebt, maar omdat je het kan onderbouwen. Wil je geen volledig onderzoek doen? Plaats de medewerker in het kwandrant hiernaast. Laat de medewerker zichzelf ook in het kwadrant plaatsen. Ga daarover met elkaar in dialoog.

2. Weet welke mate van psychologische regie jouw medewerkers ervaren
Plan deze week 1-op-1 meetings met je medewerkers. Ga lunch-wandelen op afstand. Neem je telefoon mee, doe je oordopjes in en bel elkaar. Stel vragen rondom de vijf elementen van psychologische regie. Ga in dialoog; ‘Hoeveel autonomie ervaar jij momenteel in je werk?’.

3. Geef effectief en met balans leiding aan jezelf
Houd je persoonlijk leiderschap op peil en ben een inspirerende leider.

Effectief leidinggeven aan anderen begint met leidinggeven aan jezelf

→ Ben jij een voorbeeld voor jouw team?
→ Heb jij grip op & balans in je dagelijkse werkzaamheden en leidinggeven aan anderen? 
→ Werk je met focus aan eenduidige doelen? Door bijvoorbeeld een plan te maken en dit op te delen in hapbare brokken met behulp van een dagplanning?
→ Bewaak jij de effectiviteit van je contact met anderen? Bijvoorbeeld door voorzitterschap tijdens online sessies?
→ Besteed je aandacht aan de mens achter de medewerker? Dus werken vanuit echte aandacht; een vraag stellen in plaats van een verzoek doen, luisteren in plaats van zenden.

Op deze manier vind en onderhoud je verbinding met anderen. Wil je hierin slagen, zorg dan eerst dat je verbonden bent met jezelf.

“Verbinding met alles om je heen, begint met verbinding met jezelf.”

LeiderschapInDialoog biedt met de online cursus persoonlijke leiderschapsontwikkeling een laagdrempelige, praktische manier om in 30 dagen te groeien en te floreren in persoonlijk leiderschap. Je bereikt hiermee het volgende niveau in het leidinggeven aan je eigen werk en leven. Resultaten;
→ Meer balans en grip op je dagelijkse werkzaamheden en leidinggeven aan anderen.
→ Doelen realiseren.
→ Groter zelfvertrouwen.
→ Positievere mindset.
→ Een voorbeeld zijn voor anderen, inspirerend leidinggeven. Ook op afstand!

De 6 bouwstenen voor werken op afstand aan resultaat

Werken op afstand èn resultaat boeken, zorg dan dat alle zes bouwstenen voldoende op orde zijn en in de juiste balans met elkaar.

  1. Begin met een duidelijk doel en een richting. Neem anderen hierin mee. Committeer je gezamelijk, scherp aan daar waar nodig en houd samen focus.
  2. Betrokken & tevreden medewerkers
  3. Geef medewerkers voldoende psychologische regie
  4. Laat leiderschap dienend zijn aan persoonlijk leiderschap. Leer iedere medewerker leiding te geven aan zichzelf.
  5. Zorg voor de basis van veiligheid en vertrouwen. Weet elkaar te vinden in hulp vragen en hulp aanbieden. Ga de dialoog met elkaar. Alleen dan kan je succesvol samenwerken.
  6. Pas je gedrag als leider aan naar waar de context en medewerker(s) om vragen.

Deze bouwstenen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Heb je deze zes bouwstenen op orde dan zal je succesvol werken op afstand en organisatie- en/of teamdoelen realiseren.

In dit artikel heb je meer inzicht gekregen in de bouwstenen; psychologische regie, employee engagement en persoonlijk leiderschap.

→ Wil je de medewerkerbetrokkenheid meten in jouw organisatie en actief aan de slag met de uitkomsten? Neem contact op over Engage van Thomas International.

→ Wil jij groeien en floreren in jouw persoonlijk leiderschap of gun jij dit iemand anders? Lees hier meer over de Online Cursus Persoonlijke Leiderschapsontwikkeling van LeiderschapInDialoog®.