Dialoogbegeleiding Rotary Elst Oost-Betuwe

In onderstaande video wordt uitgelegd welke dialoogmethode wordt ingezet tijdens de 2 dialoogavonden.
Kijk de video helemaal tot het eind. Aan het einde van de video krijg je een voorbereidende opdracht/aantal vragen die van belang zijn voorafgaand aan de eerste dialoogsessie.

Dialoog maakt het mogelijk om:

N
Verschillende meningen en kleuren te verkennen
N
Elkaar écht te zien en te horen
N
Het erover eens kunnen worden dat je het oneens bent met elkaar
N
Te accepteren en respecteren vanuit je intentie, niet omdat het moet

De dialoog aangaan vraagt lef, (persoonlijk)leiderschap, liefde, compassie en loslaten.
Het is als een expeditie: een reis die nooit eindigt en steeds weer nieuwe inzichten en mogelijkheden brengt. Zo’n expeditie vraagt 2 dingen: 1) mensen die stap voor stap deze reis willen maken en willen groeien, en 2) een ervaren gids, die mensen in beweging brengt.