Boekentip: Deep Democracy. De wijsheid van de minderheid

De boekenkast van TeamInDialoog is goed gevuld. Boeken waarmee gewerkt wordt in individuele, leiderschap- & teamcoaching en inspiratie voor trainingen en organisatieadvies. Neus eens door de boekentips en laat je inspireren.

Jitske Kramer is corporate antropoloog, spreker, oprichter van Human Dimensions. Jitske heeft de Lewis methode van Deep Democracy in Nederland op de kaart gezet. Voor mij is zij in Nederland dé naam als het over Deep Democracy gaat. Deep Democracy is als dialoog- en besluitvormingsmethode een belangrijke bouwsteen in de trajecten van TeamInDialoog. Niet voor niets dus deze boekentip!

Niets zo lastig als tegenspraak of een ander geluid dat je eigenlijk niet wilt horen. Of mensen die ‘ja’ zeggen en vervolgens ‘nee’ doen.

Jitske beschrijft in haar boek het verschil tussen boven de waterlijn; de rationele bovenstroom en onder de waterlijn; de emotionele onderstroom. In de onderstroom daar lijkt vooral veel te gebeuren of in ieder geval lijkt het daar het meest op vast of zelfs kapot te lopen.

Tegenspraak of weerstand is gewoon een andere mening, een teken dat een stem nog niet is gehoord.

Het boek biedt praktische handvatten hoe met deze woelige stroom onderwater om te gaan. Kern van het verhaal is hoe je de wijsheid van de minderheid naar boven weet te halen en deze weet toe te voegen aan het meerderheidsbesluit.
Democratisch omdat alles er toe doet en er vanuit de meerderheid besloten wordt. Deep omdat je praktisch ingaat op  de dieper liggende lagen in een groep. Dit maakt dat een meerderheidsbesluit 55 op 45 ook daadwerkelijk tot uitvoering komt. Zonder tegenspraak, gedoe of sabotagedrag.  Wat bijdraagt aan duurzame verandering

Jitske beschrijft in haar boek een andere kijk op tegenspraak of sabotagegedrag. Je kunt je dan de vraag stellen; ‘Wat is het dat we hier nog niet uitspreken?’. Je kan sabotagegedrag zien als diagnose-instrument. Hoe je uit sabotagegedrag komt lees je hier.

Praktisch en toegankelijk

Niet alleen Deep Democracy is methodisch, Jitske’s boek is het ook. De opbouw loopt in lijn met de vijf gespreksstappen van Deep Democracy. Het boek is overzichtelijk opgebouwd, heeft een algemeen globaal begin en gaat gaandeweg de hoofdstukken steeds verder de diepte in.

Het boek is gebaseerd op de theoretische principes van Arnold Mindell en de methode van Myrna Lewis. Lees hier meer over de roots van Deep Democracy.

Vrijwel alles in het boek is omgezet naar praktische en goed toepasbare manieren van werken in de onderstroom met groepen.

Als je niet van zware theoretische kost houdt, dan is dit boek zeker een aanrader!

Myrna Lewis @TEDx

Jitske beschrijft niet altijd de methode en praktische handvatten, ze vertelt ook ervaringen uit de praktijk. De afbeeldingen en tekeningen maken alles beeldend, waardoor je het totale plaatje gemakkelijk tot je kan nemen.

Deep Democracy

Deep Democracy is een manier van dialoog en besluitvorming waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Vanuit het geloof dat juist in al die verschillen meerwaarde zit. In Deep Democracy wordt met de metafoor van de ijsberg gewerkt. Er wordt gewerkt met een eigen denkkader, taal en jargon.
Het is daarmee een theorie, filosofie en methode ineen. Een andere manier van kijken en tegelijkertijd praktische handvatten.

Bij Deep Democracy vaar je als het ware in de onderstroom. Zo haal je, zonder oeverloos te vergaderen of te polderen, alle opvattingen naar boven. Niet er omheen blijven draaien, maar het conflict constructief aangaan om er samen beter van te worden. Om vervolgens tot verrijkte besluitvorming te komen. Lees meer

Voor wie

Het boek is geschreven voor iedereen die met groepen werkt. In het bijzonder voor leiders (managers, directeuren, bestuurders) en begeleiders (coaches, trainers, consultants).
Naast die groep is er nog meer nodig. Als je conflicten wilt oplossen, verschillen wilt benutten om vervolgens duurzame besluiten te nemen dan is Deep Democracy iets voor jou.
Het vraagt dat je bereid bent met een andere manier naar groepsprocessen te kijken en deze zienswijze ook in de praktijk wilt brengen.

Krachten bundelen

Ik geloof dat Deep Democracy een prachtige methode is om te werken met groepen, om de dialoog te voeren, om conflicten op te lossen, om tot rijkere en gedragen besluiten te komen. Soms en misschien wel vaker is een eendimensionale manier van kijken en werken niet de oplossing.

Bij het lezen van het boek ben ik tot ontdekking gekomen dat Transactionele Analyse, Systemisch Werk en Deep Democracy een bijdrage aan elkaar kunnen leveren.

Precies daar waar ik in mijn werk als (team)coach en trainer bijdraag; het samenbrengen van de voor de situatie gewenste manieren tot een integraal geheel.

Met Transactionele Analyse kan je zuiver waarnemen wat er gebeurt tussen mensen en in groep, wat er stroomt en misgaat in transacties, welk spel er gespeeld wordt. TA en Deep Democracy samen bieden technieken om tot constructieve interacties te komen.

Deep Democracy is onder andere ontstaan uit de kwantum fysica theorieën. Er wordt gekeken naar (fractale) patronen en energievelden. Ook kennen beiden een hele andere manier van ordening dan lineair en causaal denken. Deep Democracy schuurt daarmee tegen het systemisch fenomenologisch waarnemen en organisatieopstellingen aan. Lees hier meer over systemisch werk. Beiden hebben gemeen dat je als leider of begeleider de neutraliteit opzoekt en je meerzijdig partijdig kan zijn. Of zoals in het systemisch werk, dat je in het niet-weten kan verblijven.

Boekentips
Voor de lezer van handzame boekjes en de zoeker naar praktische tips en tools:
Now we’re talking. Deep Democracy in actie – Frank Weijers
Dit boek is onderdeel van de Masterclass Leiderschap & Dialoog
Conflict en polarisatie. Effectieve interventies – Frank Weijers

Artikel
Wat is Deep Democracy? lees hier
Sabotagegedrag, een signaal dat het stormt in de onderstroom lees hier

Blog
Verhaal van Koning Eigenheimer: Wanneer autocratische besluitvorming niet werkt lees hier

Video
Mining the Gold of Conflict – Myrna Lewis @ TEDxCapeTown kijk hier

Podcast
Duiken in dynamieken, Aflevering 2: Dynamieken door de bril van Deep Democracy met Frank Weijers – Vidarte Podcast luister hier

Training
Voor wie Deep Democracy eigen wil maken, de kracht van dialoog wil benutten, durft te varen in de onderstroom: Training Dialoog in Teams